Zmiany literowe w końcówce rdzenia wyrazu

  • Przy tworzeniu rdzenia wyrazu, poza wymianą spółgłosek k, p lub t, często należy dokonać zmian literowych w końcówce.
  • Zmianom podlegają określone głoski w ostatniej sylabie. Oto lista końcówek, które się zmieniają:
Wymiana końcówkiPrzykład
NominatiiviRdzeń wyrazu
-e >-ee-huonepokój>huonee
-i *       >-e-kielijęzyk>kiele
-si *      >-de-uusinowy>uude
-el        >-ele-kyynelłza>kyynele
-en      >-ene-jäsenczłonek>jäsene
-nen    >-se-ihminenczłowiek>ihmise
-in       >-ime-puhelintelefon>puhelime
-ton/-tön            >ttoma-/-ttömä-työtönbezrobotny>työttömä
-ar/-är >-are-/-äre-sisarsiostra>sisare
-er       >-ere-mannerląd>mantere
-as/-äs >-aa-/- ää-rikasbogaty>rikkaa
-is        >-ii-kallisdrogi>kallii
-os/-ös >-okse-/-ökse-kerrospiętro>kerrokse
-es       >-ekse-vihanneswarzywo>vihannekse
-us/-ys **>-ukse-/-ykse-vastausodpowiedź>vastaukse
-us/-ys ***>-ude-/-yde-korkeuswysokość>korkeude
-nut/-nyt            >-nee-väsynytzmęczony>väsynee
-llut/-llyt            >-llee-kuollutzmarły>kuollee
-ssut/-ssyt            >-ssee-pessytumyty>pessee
-rrut/-rryt>-rree-purrutugryziony>purree
-ut/-yt >  -ue-/-ye-olutpiwo>olue

 

* Wyrazy należące to tzw. „starych wyrazów”, czyli pochodzenia fińskiego

** Wyrazy pochodzące od czasownika, np. ‘vastaus’ od ‘vastata’ (odpowiadać)

*** Wyrazy pochodzące od przymiotnika lub rzeczownika, np. ‘korkeus’ od ‘korkea’ (wysoki)

 

  • Bez zmian pozostają końcówki wyrazów zakończonych na –a/-ä, -o/-ö, -u/-y. Np.

omena > omena-

tyttö > tytö-

 

Zobacz też artykuły:

odmiana wyrazu przez przypadki

lista przypadkow finskich z koncowkami

Co to jest rdzeń wyrazu?

wymiana spolglosek k-p-t rzeczownika i przymiotnika odmiana a
wymiana spolglosek k-p-t rzeczownika i przymiotnika odmiana b

Uważasz, że mój artykuł był wartościowy? Jeśli tak, może spodobają Ci się również moje ebooki oraz kursy online do nauki języka fińskiego
Gramatyka-okładka
Wymiana spółgłoskowa w języku finskim-okładka
Suomika

Suomika

Języki obce od zawsze były moją pasją. Przyjemność sprawiała mi ich nauka, ale również nauczanie innych. Dlatego od kilku lat organizuję kursy językowe, prowadzę lekcje indywidualne, projektuję strony internetowe i inne materiały dydaktyczne.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Avatar krzychu pisze:

    Bardzo chciałbym znać ten język. Ile lat zajełoby mi dojście do poziomu komunikatywnego, nie zaniedbując przy tym innych języków? czy tej super skomplikowanej fińskiej gramatyki w ogóle można się nauczyć bez studiów czy mieszkania w Finlandii? Prosiłbym o odpowiedź panią założycielkę strony albo kogoś, kto już się fińskiego od dawna uczy i byłby w stanie coś powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń. Dziękuję z góry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.