Kategoria: Liczebnik

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe (np. pierwszy, drugi, trzeci …) 1. ensimmäinen 11. yhdestoista 20. kahdeskymmenes 2. toinen 12. kahdestoista 21. kahdeskymmenesensimmäinen 3. kolmas 13. kolmastoista 30. kolmaskymmenes 4. neljäs 14. neljästoista 32....

Liczebniki główne

Liczebniki główne (np. jeden, dwa, trzy …) 0 nolla 10 kymmenen 20 kaksikymmentä 100 sata 1 yksi 11 yksitoista 21 kaksikymmentäyksi 211 kaksisataayksitoista 2 kaksi 12 kaksitoista 22 kaksikymmentäkaksi 1...