Kategoria: Gramatyka

Tai czy vai?

tai / vai Wyrazy ‘tai’ i ‘vai’ są często mylone. Obydwa mają podobne znaczenie ‘lub’, jednak trochę inne zastosowanie. Najprościej możemy zapamiętać, że ‘tai’ stosujemy w twierdzeniach, a ‘vai’ w...

Czasownik + bezokolicznik

Czasownik + bezokolicznik   Jeżeli używamy dwóch czasowników w zdaniu, pierwszy jest w odmienionej formie osobowej, a drugi jest często w formie bezokolicznikowej (1. infinitiivi). Przykłady: Minä haluan opiskella suomea....

Zaimki przeczące (ei kukaan, ei mikään)

Zaimki przeczące (ei kukaan, ei mikään) Kiedy stosujemy zaimek przeczący? Zaimek przeczący wskazuje na brak czegoś lub kogoś oraz występuje wyłącznie w zdaniach zaprzeczonych. Przykłady: Ketä he odottavat? – Eivät...

Nieodmienne przymiotniki

W języku fińskim występuje kilkanaście wyrazów, które są nieodmienne. Wyglądają jak przymiotniki, ale czasami mają też cechy przysłówków. Oto lista nieodmiennych wyrazów: Fiński Polski aimo olbrzymi auki otwarty eka pierwszy...

Zaimek wzajemny ‘toinen’

Zaimek wzajemny ‘toinen’ Zaimek wzajemnym ‘toinen’ jest odpowiednikiem polskiego ‘się (wzajemnie)’, ‘jeden drugiego’ i odnosi się do dwóch lub więcej osób. W angielskim będzie odpowiednikiem ‘each other’, ‘one another’. Kiedy...

Zaimek względny ‘joka’

Zaimek względny ‘joka’

Zaimek względny wprowadza zdanie podrzędne, odnosząc się do wcześniej wymienionych osób, rzeczy, pojęć, sytuacji. ‘Joka’ odpowiada polskiemu zaimkowi który, która, które.

Monta/paljon

MONTA /PALJON Wyrazy „monta” i „paljon” mają podobne znaczenie. Poniżej znajduje ich porównanie. MONTA – oznacza wiele i łączy się z wyrazami policzalnymi. Odpowiednik „many” w języku angielskim. Łączymy go...

Zaimek zwrotny 'itse'

Zaimek zwrotny ‘itse’ Zaimek zwrotny ‘itse’ jest odpowiednikiem polskiego ‘siebie’, ‘sobie’, ‘samemu’. Kiedy stosujemy zaimek ‘itse’? Jeżeli czynność jest wykonywana przez osobę na samej sobie. Hän puhuu vain itsestään. (Ona...

Liczba mnoga w języku fińskim (nominatiivi)

Odpowiada na pytania: ketkä? (kto?), mitkä? (co? jakie?)   KIEDY UŻYWAMY PRZYPADKU NOMINATIIVI W LICZBIE MNOGIEJ? Jako podmiot w zdaniu określający konkretne albo wcześniej wspomniane rzeczy. Tytöt ovat pihalla. (Te...

Zaimki pytające – odmiana przez przypadki

Zaimki pytające używane są na początku pytania. Mikä Przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga Polskie tłumaczenie Nominatiivi mikä mitkä co Genetiivi minkä minkä czego Partitiivi mitä mitä co Akkusatiivi minkä, mikä...

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe w języku fińskim wyglądają następująco w formie podstawowej: Liczba pojedyncza Liczba mnoga minä (ja) sinä (ty) hän (on, ona, ono) se (to) me (my) te (wy, pan, pani,...

Zaimki nieokreślone

Zaimkami nieokreślonymi są m.in.: joku (jakiś, ktoś) jokin (jakiś , coś) ei kukaan (nikt) ei mikään (nic) jokainen (każdy) kaikki (wszystko – w liczbie pojedynczej, wszyscy, wszystkie  – w liczbie...

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze określają, do kogo należy dana rzecz lub osoba. Oprócz zaimków dodatkowo dołączane są przyrostki do rzeczownika. Zaimek osobowy Zaimek dzierżawczy Przyrostek Przykład Tłumaczenie minä minun -ni minun kirjani...

Przypadki lokatywne

W języku fińskim występują następujące przypadki lokatywne: Nazwa przypadku Pytanie Typowa sytuacja Przykłady użycia Występuje z czasownikami Inessiivi -SSA Missä gdzie? w czym? Przebywanie bez ruchu w zamkniętym pomieszczeniu Z...

Translatiivi

Translatiivi Translatiivi nie ma polskiego odpowiednika w przypadkach. Odpowiada na pytania: Keneksi?  (Na kogo?) Miksi? (Na co?) Translatiivi w liczbie pojedynczej tworzymy dodając końcówkę -ksi do rdzenia wyrazu po wymianie...

Partitiivi

Partitiivi jest jednym z najczęściej używanych przypadków. Choć nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim, najbliżej będzie mu do dopełniacza lub biernika, a czasami do mianownika liczby mnogiej. Jak nazwa...

Nominatiivi

Nominatiivi jest podstawową formą wyrazu (odpowiednik mianownika w języku polskim). Odpowiada na pytania: Kuka?  (kto?) Mikä? (co?)   Kiedy używamy nominatiivi? 1. Opisując podmiot zdania Olut on jääkaapissa. (Piwo jest...

Komitatiivi

Komitatiivi jest przypadkiem, który określa przynależność czegoś do kogoś. Odpowiada na pytania: Minkä kanssa?  (Z czym?) Minkä seurassa? (W czego towarzystwie?) Mikä on lähellä? (Co jest blisko?) Kenen kanssa? (Z...

Instruktiivi

Instruktiivi jest przypadkiem, który jest bliski narzędnikowi w języku polskim. Odpowiada na pytania: Kuinka?  (Jak?) Millä tavalla? Millä tavoin? (W jaki sposób?)  Minkä avulla? (Za pomocą czego?)   Kiedy używamy...

Inessiivi

Inessiivi Inessiivi jest przypadkiem lokatywnym i najbliższym odpowiednikiem miejscownika w języku polskim. Odpowiada na pytania: Kenessä? (w kim?) Missä? (w czym?) Kiedy używamy inessiivi? 1. Aby opisać położenie przedmiotu Olut...

Illatiivi (Keneen? Mihin?)

Illatiivi jest przypadkiem lokatywnym i odpowiada na pytania: Keneen? (Kogo?) Mihin? Minne? (Dokąd? Do czego?) Illatiivi używamy, jeżeli opisujemy zamknięte miejsce, do którego ktoś lub coś zmierza. Łączy się często...