Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający używamy do tworzenia przypuszczeń, hipotetycznych zdań, życzeń lub uprzejmych próśb.

Haluaisitko kupin kahvia? (Chciałbyś filiżankę kawy?)
Mitä tekisit, jos sinulla olisi paljon rahaa? (Co byś zrobił, gdybyś miał dużo pieniędzy?)

Tryb przypuszczający czas teraźniejszy

Tryb przypuszczający tworzymy usuwając końcówkę -vat/-vät od 3. osoby liczby mnogiej, dodając -isi- oraz końcówkę dla odpowiedniej osoby. np.:

kertoa: kertovat + -isi- = kertoisi

minäkertoisin
sinäkertoisit
hänkertoisi
mekertoisimme
tekertoisitte
hekertoisivat

Jeśli trzon czasownika (przed usunięciem końcówki -vat/-vät) kończy się na –e, wówczas ginie ta końcówka, np.:

olla: olevat + -isi- = olisi

W czasownikach Verbityyppi 2 oraz niektórych Verbityyppi 4 przedostatnia samogłoska jest usunięta:

tuoda: tuovat + -isi- = toisi

Verbityyppi

Bezokolicznik

Tłumaczenie

Twierdzenie

3. osoba l. poj.

Przeczenie

1

kertoa

antaa

löytää

opowiadać

dawać

znajdować

kertoisi

antaisi

löytäisi

en

et

ei

emme

ette

eivät

kertoisi

antaisi

löytäisi

2

saada

tuoda

viedä

käydä (wyjątek!)

dostać

przynosić

brać

iść

saisi

toisi

veisi

kävisi

saisi

toisi

veisi

kävisi

3

olla

nousta

być

wstawać

olisi

nousi

olisi

nousi

4

tavataspotykaćtapaisitapaisi

5

tarvitapotrzebowaćtarvitsisitarvitsisi

6

vaietaucichnąćvaikenisivaikenisi

Tryb przypuszczający czas przeszły perfekti

Twierdzenie

Verbityyppi

Bezokolicznik

Tłumaczenie

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1

kertoa

antaa

löytää

opowiadać

dawać

znajdować

olisin

olisit

olisi

kertonut

antanut

löytänyt

olisimme

olisitte

olisivat

kertoneet

antaneet

löytäneet

2

saada

tuoda

viedä

käydä

dostać

przynosić

brać

iść

saanut

tuonut

vienyt

käynyt

saaneet

tuoneet

vieneet

käyneet

3

olla

nousta

być

wstawać

ollut

noussut

olleet

nousseet

4

tavataspotykaćtavannuttavanneet

5

tarvitapotrzebowaćtarvinnuttarvinneet

6

vaietaucichnąćvaiennutvaienneet

Przeczenie

Verbityyppi

Bezokolicznik

Tłumaczenie

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1

kertoa

antaa

löytää

opowiadać

dawać

znajdować

en olisi

et olisi

ei olisi

kertonut

antanut

löytänyt

emme olisi

ette olisi

eivät olisi

kertoneet

antaneet

löytäneet

2

saada

tuoda

viedä

käydä

dostać

przynosić

brać

iść

saanut

tuonut

vienyt

käynyt

saaneet

tuoneet

vieneet

käyneet

3

olla

nousta

być

wstawać

ollut

noussut

olleet

nousseet

4

tavataspotykaćtavannuttavanneet

5

tarvitapotrzebowaćtarvinnuttarvinneet

6

vaietaucichnąćvaiennutvaienneet

Tryb przypuszczający strona bierna

Verbi-

tyyppi

Bezokolicznik

Tłumaczenie

Czas teraźniejszy

Czas przeszły perfekti

Twierdzenie

Przeczenie

Twierdzenie

Przeczenie

1

kertoa

antaa

löytää

opowiadać

dawać

znajdować

kerrottaisiin

annettaisiin

löydettäisiin

ei kerrottaisi

ei annettaisi

ei löydettäisi

olisi kerrottu

olisi annettu

olisi löydetty

ei olisi kerrottu

ei olisi annettu

ei olisi löydetty

2

saadadostaćsaataisiinei saataisiolisi saatuei olisi saatu

3

olla

nousta

być

wstawać

oltaisiin

noustaisiin

ei oltaisi

ei noustaisi

olisi oltu

olisi noustu

ei olisi oltu

ei olisi noustu

4

tavataspotykaćtavattaisiinei tavattaisiolisi tavattuei olisi tavattu

5

tarvitapotrzebowaćtarvittaisiinei tarvittaisiolisi häirittyei olisi häiritty

6

vaietaucichnąćvaiettaisiinei vaiettaisiolisi vaiettuei olisi vaiettu

Uważasz, że mój artykuł był wartościowy? Jeśli tak, może spodobają Ci się również moje ebooki do nauki języka fińskiego
Kuusi palaa
Fiński w pytaniach i odpowiedziach
Gramatyka języka fińskiego z ćwiczeniami. Część 1
Język fiński. Słownictwo z ćwiczeniami dla początkujących
Memo-Monika-Kociuba-thumb

Suomika

Języki obce od zawsze były moją pasją. Przyjemność sprawiała mi ich nauka, ale również nauczanie innych. Dlatego od 10 lat organizuję kursy językowe (fińskiego, niemieckiego, angielskiego oraz polskiego dla obcokrajowców), prowadzę lekcje indywidualne przez Skype, projektuję strony internetowe i inne materiały dydaktyczne, w tym e-learning.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.